Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  İşyurdu Servisi

       İşyurdu servisi; kurumun işyurdu çalışmalarım düzenleyerek, bunların etkinlik ve verimlilik ilkeleriyle gerçekleşmesini, hükümlülere meslek edindirilmesin!, piyasa şartlarına uygun üretim yapılmasını ve işyurduna ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlayan servistir.

       İşyurdu servisinde; işyurdu müdürü, sayman, veznedar, tahsildar, işyurdu ambar memuru, satmalma memuru, bütçe, satın alma, pazarlama ve benzeri işlerden sorumlu görevliler ile işçi statüsünde çalışan personel görev yapar. Gerektiğinde kurumun kadrolu personeli de işyurdu hizmetlerinde çalıştırılabilir.

       Sayman; işyurdunun para ve muhasebe işlerini, mevzuat çerçevesinde yerine getirir, muhasebe defterleri ile sarf evrakını düzenler ve korur, işyurdu ayniyat hesaplarının tutulması ile ilgili işlemleri yapar.

       Veznedar; vezne teşkilatı bulunan işyurtlarında, kasadan yapılacak ödemelerin veya kasaya yapılan tahsilatla ilgili İşlemleri ve kayıtlan düzenler. Kasa mevcudunun kayıtlar ile mutabakatım sağlar, vezne işlemlerini mevzuata uygun olarak yürütür.

       Tahsildar; tahsildar makbuzlarına istinaden, haricen yapılacak tahsilatı gerçekleştirir, günlük tahsilatı bordro düzenlemek suretiyle vezneye yatırır, veznedann bulunmadığı zamanlarda bu göreve vekâlet eder.

       Ambar memuru; işyurdu ambanna gelen malzemenin teslim alınması, kayıtiannm tutulması ve muhafazası İle İhraç işlemlerini yapar. Bu husustaki belgeleri düzenler ve korur,

       Satmalma memuru; işyurdu müdürü veya İhale yetkilisinin, satmalma öncesi veya satmalma sırasında vereceği görevleri yapar.

       Bütçe, pazarlama ve benzeri işlerden sorumlu görevliler; işyurdunun bütçe, pazarlama, araştırma ve geliştirme gibi hizmetlerini yürütür.

       İşçi statüsünde çalışan personel; işyurdu faaliyetlerinde iş kanunlarına tâbi olarak, sürekli ve süreksiz işlerde belirli ve belirsiz süreli, kısmi ve tam süreli, deneme süreli ve diğer türde oluşturulan sözleşmeleri ile çalıştırılan personeldir. İşçi statüsünde çalıştırılan personelin ücret ve diğer sosyal hakları, işyurdu bütçesinden karşılanır. Bu personelden bazıları atölye şefi veya usta olarak görevlendirilebilir. İşçi statüsünde çalıştırılan personel, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

  a) Atölye şefleri ve ustalar; hükümlülerin atölyelerde verimli bir şekilde çalışmalarım, meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmelerini veya meslek ve sanat öğrenmelerini sağlar, bu çalışmalara fiilen katılır.

  b) Atölye şefleri, hükümlülerin salıverilmesinden sonra hayatını kazanabileceği bir meslek öğrenebilmesinden sorumludur.

  c) Herhangi bir şekilde meslek öğrenmekte yetersizliği görülen hükümlüler, atölye şefi tarafından kurum en üst amirine bildirilir.

   

  Kurumumuzda faaliyet gösteren iş kolları ve çalışan bilgisi (2020)

  FAALİYETLER

  PERSONEL

  HÜKÜMLÜ

  TOPLAM

  CEZA İNFAZ KURUMU 1 NOLU İÇ KANTİNİ

  1

  2

  3

  CEZA İNFAZ KURUMU 2 NOLU İÇ KANTİNİ

  1

  2

  3

  FIRIN VE UNLU MAMÜLLER ATÖLYESİ

  3

  13

  16

  TARIM ATÖLYESİ

  1

  3

  4

  İNŞAAT ATÖLYESİ

  4

  7

  11

  DEMİR ATÖLYESİ

  8

  120

  128

  TERZİ ATÖLYESİ

  2

  2

  4

  FOTOĞRAF TAB ATÖLYESİ

  1

  -

  1

  ÇAY OCAKLARI ATÖLYELERİ

  4

  20

  24

  TABILDOT ATÖLYELERİ

  2

  3

  5

  CİLT ATÖLYESİ

  1

  1

  2

  MOBİLYA ATÖLYESİ

  4

  8

  12

  TEMİZLİK ATÖLYELERİ

  2

  15

  12

  YEDİ EMİN DEPOSU

  1

  -

  1

  FOTOKOPİ ATÖLYESİ

  1

  -

  1

  TOPLAM :

  36

  197

  231

   

  Adres

  Esentepe Mh. Adnan Menderes Bulvarı No:52/1 PK.03100 Merkez/Afyonkarahisar

  Telefon

  0272 2163820 - 0506 600 62 03

  0272 2163822

  E-Posta

  afyon.acikisaretadalet.gov.tr